Relații interne și internaționale

În departamentul de Relații Interne şi Internaționale ne ocupam cu urmatoarele:

  • Organizăm şedințe trimestriale cu şefii de an ai facultății
  • Menținem o bună colaborare cu organizațiile studențeşti din România, în special cu cele din Timişoara
  • Ne ocupăm cu bursele Erasmus+ şi cu plecarea studențiilor în mobilități
  • Organizăm alegerile pentru studenții reprezentanți in Consiliul si Senatul facultății
  • Întâlniri cu studenții facultății pentru a le afla probleme ca să le remediem

relatii