• Tue. Jun 15th, 2021

LSFMT

Experiența creează diferența.

Pregatire psihopedagogica pentru studentii UPT

ByAdministrator

Sep 28, 2016

Departamentul de Pregătire a  Personalului Didactic (DPPD) oferă studenților din anul I şi II de la toate facultățile din cadrul  Universității Politehnica Timişoara, posibilitatea  parcurgerii Programului de pregătire psihopedagogică –Nivelul I, în cadrul Ciclului Licență.

•       Înscrierile se fac în perioada 26 septembrie 2016 – 7 octombrie 2016 la cursurile de Psihologia educației prevăzute în orarul anului I;
•       Admiterea se face ulterior înscrierii, pe baza unui interviu;
•       Taxa este de 60 ron/disciplină/semestru şi se achită fără majorări la secretariatul DPPD până în săptămâna a 8-a a semestrului;
•       La finalul programului se eliberează „Certificatul de absolvire – Nivelul I”  prin care se obține dreptul de a preda în învăţământul obligatoriu;
•       Disciplinele care fac parte din programul de pregătire sunt următoarele:
•       Psihologia educaţiei – an I / sem.I
•       Fundamente pedagogiei; Teoria şi metodologia  curriculu-ului – an I / sem.II
•       Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării – anII / sem.I
•       Didactica specialităţii– an II / sem.II
•       Instruire asistată de calculator + Practică pedagogică I – an III / sem. I
•       Managementul clasei de elevi + Practică pedagogică  II –  an III / sem. II
•       Examen de absolvire – an III / sem. II

 

Pregătitea psihopedagogică  se întinde pe 6 semestre si totalizează 30 de credite.