• Tue. Apr 13th, 2021

LSFMT

Experiența creează diferența.

Metodologia acordării creditelor de voluntariat

ByAdministrator

May 14, 2017

Universitatea Politehnica Timişoara recunoaşte în mod oficial activitatea de voluntariat desfăşurată de studenții, masteranzii şi doctoranzi din cadrul acesteia, prin acordarea unor credite de voluntariat.
Orice student care a desfăşurat activități de voluntariat în cadrul universității poate primi 2 credite transferabile pentru fiecare an de studiu, cu mențiunea că acestea nu pot fi echivalate cu nicio activitate din cadrul programelor de licență, masterat sau doctorat. Creditele vor fi trecute în suplimentul de diplomă, iar, până în momentul acordării suplimentului, facultatea poate elibera adeverințe care să ateste activitățile de voluntariat.

Pentru acordarea creditelor, studenții trebuie să prezinte un portofoliu constituit din:
– scrisoare de recomandare din partea coducătorului organizației şi a cel puțin unui coordonator de activitate care gestionează activitatea de voluntariat în care voluntarul s-a implicat
– Curriculum Vitae
– raport de activitate pentru anul solicitării acordării creditelor (Anexa 1)
– câte o imagine de la cel puțin 4 activități (proiecte, întâlniri, şedințe etc.) distincte desfăşurate în cadrul organizației în anul solicitării acordării creditelor
– copii ale diplomelor obține în urma activității de voluntariat

Portofoliul va fi depus în sediul LSFMT. După aceasta, va avea loc un interviu, cu o comisie compusă din 3 persoane: un cadrul didactic al facultății, un reprezentant al studenților în Consiliul Facultății şi un reprezentant al organizației studențeşti.

Calendarul activității de acordare a creditelor pentru voluntariat este următorul:
– 15-21 mai – depunerea dosarelor în sediul LSFMT
– 22-28 mai – evaluarea dosarelor și susținerea interviurilor
– 29 mai – afișarea listelor preliminare
– 30 mai – contestații
– 31 mai – afișarea listelor finale

Metodologie_acordare_credite_recun_activ_voluntariat_Anexe_HS28