• Tue. Jun 15th, 2021

LSFMT

Experiența creează diferența.

Burse semestrul I 2019-2020

ByAdministrator

Nov 21, 2019

Dragi colegi, mai jos regăsiți listele cu studenții propuși pentru bursele de studiu și bursele sociale. 

Bursele sociale acordate reprezintă un procentaj de 31,66% din fondul de burse.
La ciclul licență bursele sociale s-au acordat, conform regulamentului: orfanilor, celor cu handicap sau probleme de sănătate și apoi s-au acordat doar studenților integraliști, și celor care au avut mai puțin de 10 credite restante (cu 1, 2 sau maxim 3 discipline restante, în funcție de câte credite au aceste discipline restante).
S-au acordat un număr de 167 burse sociale la cilclul licență și 32 la ciclul master, total 199 burse sociale.
Bursele de studiu la ciclul licență sunt în număr de 226, cuprinzând toate tipurile de burse de studiu, și s-au acordat până la media 8,42.
La ciclul master s-a acordat un număr de 102 burse studiu, până la media 9.87.
La anii I licență și master, nu se acordă nici un tip de bursă de performanță, conform regulamentului.

Contestațiile se pot depune în data de 22.11.2019 la secretariuatul facultății.

MASTER – BURSE STUDIU 

MASTER – BURSE SOCIALE 

LICENTA – BURSE STUDIU 

LICENTA – BURSE SOCIALE