Month: August 2018

  • PRACTICĂ

    Mai jos sunt atașate  fișiere importante pentru cei interesați să aplice pentru stagii de practică: Acord cadru de colaborare  Protocol de colaborare pentru efectuarea stagiului de practică  Convenție-cadru privind efectuarea stagiului de practică – Anexa 1  Adresă eliberată de Decanatul facultății pentru prezentarea studentului la locul de practică (model – Anexa 2)  Cerere tip către […]

    READ MORE